tr?id=263985279908985&ev=PageView&noscript=1

tabelowa

Tabela odporności materiałów węży na chemie

Jest cennym narzędziem dla profesjonalistów zajmujących się hydrauliką siłową, pneumatyką czy przemysłem w których węże mogą mieć kontakt z chemią. Dzięki możliwości wyszukiwania można szybko i skutecznie wstępnie rozpoznać i dobierać odpowiednie materiały, gwarantując bezpieczne i wydajne funkcjonowanie systemów przewodów w różnorodnych warunkach chemicznych.
Tabela prezentujące odporność takich materiałów, jak EPDM, EPM, NR, NBR, CR, SBR, FPM, UPE, PTFE, PVC, PU oraz PA. To narzędzie staje się kluczowe dla optymalizacji procesów produkcyjnych i utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Materiał
EPDM guma etylenowo-propylenowa dienowa
EPM guma etylenowo-propylenowa
NR guma naturalna
NBR guma butadienowo-nitrylowa (buna-n)
CR guma chloroprenowa (neopren)
SBR guma butadienowo-styrenowa
FPM guma fluorowa (viton)
UPE polietylen o ultrawysokiej masie cząsteczkowej
PTFE politetrafluoroetylen (teflon)
PVC polichlorek winylu
PU poliuretan
PA poliamid (nylon)
Kategorie odporności
Duża Materiał węża przystosowany do ciągłej pracy.
Średnia Materiał węża średnio przystosowany do pracy ciągłej.
Mała Materiał węża o niskim stopniu przystosowania do pracy ciągłej.
Brak Materiał węża nieprzystosowany do pracy ciągłej.
Brak danych Brak danych na temat przystosowania materiału węża.

Wartości odporności podane w tabeli odnoszą się do temperatury 20 stopni +.

Środowisko EPDM EPM NR NBR CR SBR FPM UPE PTFE PVC PU PA
Aceton Duża Duża Brak Brak Brak Mała Brak A/B Duża Brak Brak A/B
Acetooctan etylu Średnia Duża Mała Brak Mała Mała Brak Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Acetylen Duża Duża Średnia Duża Średnia B/C Duża Brak danych Duża A/B Średnia Duża
Aldehyd masłowy Mała Średnia Brak Brak Mała Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Aldehyd octowy 50% Duża Duża Mała/Brak Brak Mała Brak Brak Mała/Brak Duża Brak Brak Średnia
Alkohol amylowy (pentanol) Duża Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Brak Duża
Alkohol benzylowy Średnia Średnia Brak Brak Średnia Brak Duża Duża Duża Brak Brak Brak
Alkohol butylowy (butanol) A/B Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Średnia Średnia
Alkohol butylowy III rz.(tertbutylowy) Mała Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Brak danych Brak Brak danych
Alkohol dwuacetonowy Duża Duża Brak Brak Mała/Brak Brak Brak Duża Duża Brak Brak Średnia
Alkohol etylowy (etanol) Duża Duża Duża Duża Duża Duża Mała Duża Duża Średnia Brak Duża
Alkohol izobutylowy (izobutanol) Duża Duża Duża Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak danych Brak danych
Alkohol izopropylowy (izopropanol) Duża Duża Duża Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak Duża
Alkohol metylowy (metanol) Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak Duża Duża Średnia Brak Duża
Alkohol oktylowy (oktanol) Brak Mała Średnia Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Brak danych Brak Brak danych
Alkohol propylowy (propanol) Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Mała Brak danych
Amoniak bezwodny Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Amoniak aq- woda amoniakalna Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Anilina Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Mała Duża Duża Brak danych Brak Brak
Anilinowe barwniki Średnia Duża Średnia Brak Średnia Średnia Średnia Brak danych Duża Brak danych Brak Brak
Argon Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża
Asfalt Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Azot Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża
Azotan amonu Średnia Duża Mała Duża Duża Średnia Brak danych Duża Duża Brak danych Brak Duża
Azotan glinu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Mała Brak danych
Azotan ołowiu II (ołowiawy) Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Azotan potasu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Azotan propylu Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Azotan sodu Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Duża Brak danych Duża Duża Średnia Brak Duża
Azotan srebra Średnia Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Brak danych
Azotan wapnia Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Duża Duża
Azotan żelaza III Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Azotyn amonu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Benzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak A/B Mała/Brak Duża Brak Brak Duża
Benzoesan benzylu Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Benzoesan butylu Mała Średnia Mała Brak Brak Średnia Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Benzoesan etylu Średnia Duża Duża Brak Brak Duża Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Benzyna Brak Brak Brak Duża Mała Brak Duża Duża Duża Średnia Średnia Duża
Bezwodnik maleinowy Mała Średnia Mała Brak Mała Mała Brak Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Bezwodnik octowy Mała Średnia Średnia Mała Średnia Średnia Brak Duża Duża Brak danych Brak Średnia
Boran sodu (boraks) Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak danych Brak danych
Bordoska ciecz Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak danych Brak danych
Brom bezwodny Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Bromek metylu Mała Średnia Brak Średnia Brak Brak Duża Mała/Brak Duża Brak Brak danych Duża
Bromotoluen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Butadien Brak Mała Brak Brak Brak Brak Duża Mała Duża Brak danych Brak Brak danych
Butan Brak Brak Brak Duża Duża Brak Duża Duża Duża Brak danych Duża Duża
Butyloamina Średnia Duża Brak Mała Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Carbitol Mała Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Brak danych Brak Brak danych
Celosolw butylowy Średnia Duża Brak Mała Mała Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Duża Brak danych
Celosolw metylowy Mała Średnia Brak Średnia Średnia Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Celosolw Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Mała Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Chlor Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Chlorek acetylu Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Chlorek amonu (salmiak) Duża Duża Duża A/B Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak
Chlorek baru Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Średnia Brak
Chlorek benzylu Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża A/B Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Chlorek cynku Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Brak
Chlorek cynowy Średnia Duża Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Duża
Chlorek etylenu Brak Mała Brak Brak Brak Brak Duża B/C Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Chlorek etylu Brak Mała Brak Mała Brak Brak Duża A/B Duża Brak danych Mała Duża
Chlorek glinu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Brak
Chlorek izopropylu Brak Brak Brak Brak Brak Brak Średnia Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Chlorek magnezu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Brak
Chlorek metylu Brak Mała Brak Brak Brak Brak Średnia A/B Duża Brak danych Brak Brak
Chlorek miedzi Średnia Duża Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Duża Średnia Średnia Mała
Chlorek niklu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Mała Brak
Chlorek potasu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża
Chlorek siarki Brak Brak Brak Mała Mała Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Średnia
Chlorek sodu (solanka) Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Chlorek wapnia Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Mała Duża Mała
Chlorek winylu Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża A/B Duża Brak Brak danych Brak danych
Chlorek żelaza III Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Brak
Chloroaceton Średnia Duża Średnia Brak Mała Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Chlorobenzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża B/C Duża Brak Brak Średnia
Chlorobutadien Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Chloroform Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża A/B Duża Brak Brak Brak
Chlorohydryna etylenowa Mała Średnia Średnia Brak Średnia Średnia Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Chlorotoluen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Chlorowodorek aniliny Mała Średnia Średnia Średnia Brak Brak Średnia Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Cyjanek miedzi Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Duża Brak danych
Cyjanek potasu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Cyjanek sodu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak danych Duża
Cyjanomiedzian potasu Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Cykloheksan Brak Brak Brak Duża Mała Brak Duża Duża Duża Mała Średnia Duża
Cykloheksanol Brak Mała Brak Mała Duża Brak Duża Duża Duża Mała Brak danych Duża
Cykloheksanon Średnia Średnia Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Brak Brak Duża
Czterochlorek węgla Brak Brak Brak Mała Brak Brak Duża Mała Duża Brak Brak Średnia
Czterochloroetylen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Średnia Duża Brak danych Brak Mała
Czteroetylek ołowiu Brak Brak Brak Średnia Średnia Brak Duża Brak danych Duża Średnia Brak danych Brak danych
Dekalina Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Denaturat Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Dowterm, dauterm Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Mała
Dwuaceton Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Dwubutyloamina Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Dwuchlorobenzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak Brak Duża
Dwuchloroetylen Brak Mała Brak Brak Brak Brak Średnia Mała/Brak Duża Brak Brak Duża
Dwuchromian potasu Średnia Duża Mała Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Brak danych Średnia Brak danych
Dwuetyloamina Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Brak Duża Duża Mała Brak danych Brak danych
Dwuetyloaminobenzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Dwufenyl (fenylobenzen) Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Dwuisopropylobenzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Dwuisopropyloketon Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Dwuizobutylen Średnia Duża Brak Średnia Brak Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Dwumetyloformamid Średnia Duża Brak Średnia Mała Brak Brak Duża Duża Brak Brak danych Brak danych
Dwunitrotoluen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Dwupenten Brak Brak Brak Średnia Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Dwusiarczek węgla Brak Brak Brak Mała Brak Brak Duża Brak Duża Brak Brak Brak
Dwutlenek chloru Brak Mała Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Dwutlenek siarki Średnia Duża Średnia Brak Brak Średnia Duża Brak danych Duża Mała Brak danych Brak
Dwutlenek węgla Mała Średnia Średnia Duża Średnia Średnia Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Etan Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Etanoloamina Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Brak Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Eter metylowo-etylowy Brak Brak Brak Duża Mała Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Eter dwubenzylowy Mała Średnia Brak Brak Mała Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Eter dwubutylowy Brak Mała Brak Brak Mała Brak Mała Brak danych Duża Brak danych Mała Brak danych
Eter dwuchloro-isopropylowy Brak Mała Brak Brak Brak Brak Mała Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Eter etylowy (eter) Brak Brak Brak Brak Mała Brak Brak Mała Duża Brak Średnia Średnia
Eter izopropylowy Brak Brak Brak Średnia Mała Brak Brak Duża Duża Brak danych Duża Brak danych
Etylen Mała Średnia Mała Duża Mała Mała Duża A/B Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Etylenodiamina Średnia Duża Duża Duża Duża Średnia Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Etylobenzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Etyloceluloza Mała Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Brak Brak danych Duża Brak danych Średnia Mała
Fenol (kwas karbolowy) Mała Średnia Brak Brak Mała Brak danych Duża A/B Duża Mała Brak Brak
Fenylobenzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Fenylohydrazyna Mała Średnia Duża Brak Brak Średnia Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Fluorek glinu Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Mała Brak
Fluorobenzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) Duża Duża Średnia Mała Średnia Średnia Brak Duża Duża Mała Brak Duża
Foron (diizopropylideno-aceton) Brak Mała Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Fosforan amonu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Duża Duża Mała Brak danych Duża
Fosforan sodu Średnia Duża Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Fosforan trójkrezylu Brak Brak Brak Brak Brak Mała Duża Duża Duża Brak danych Brak Brak danych
Freon 114 Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Średnia Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Freon 12 Mała Średnia Średnia Duża Duża Duża Średnia A/B Duża Brak danych Średnia Duża
Freon 13 Brak danych (chlorotrójfluorometan) Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Freon 21 Brak danych (dwuchlorofluorometan) Brak Brak Brak Duża Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Freon 22 Brak danych (chlorodwufluorometan) Średnia Duża Średnia Mała Duża Duża Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Brak
Ftalan dwubutylu Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Mała Duża Duża Brak danych Brak Duża
Ftalan dwumetylu Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Średnia Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Ftalan dwuoktylu Mała Średnia Brak Mała Brak Brak Średnia Brak danych Duża Brak danych Brak Średnia
Furfural Średnia Duża Brak Brak Mała Brak Brak Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Gaz koksowniczy Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Duża
Gaz ziemny Brak Brak Średnia Duża Duża Średnia Duża Brak Duża Brak danych Mała Duża
Gaz ziemny skroplony (LNG) Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Gliceryna Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak Duża
Glikol dwuetylenowy Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak Brak danych
Glikol etylenowy Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Glikol propylenowy Duża Duża Duża Duża A/B Duża Duża Duża Duża Duża A/B Duża
Glukoza Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak Średnia
Heksan Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Mała Średnia Duża
Hel Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża
Izooktan Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Jod Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Keton metylowo-butylowy Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Keton metylowo-etylowy (MEK) Średnia Duża Brak Brak Mała Brak Brak Duża Duża Brak Brak Duża
Keton metylowo-izobutylowy Średnia Średnia Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Duża
Kobalt Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Kreozot (smoła węglowa) Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak Mała Brak
Krezol Brak Brak Brak Brak Mała Brak Duża Brak danych Duża Mała Brak Brak
Krzemian etylu Średnia Duża Średnia Duża Duża Średnia Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Krzemian sodu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak danych Duża
Ksylen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Mała Duża Brak Mała Duża
Kumen (izopropylobenzen) Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Kwas adypinowy Średnia Duża Mała Średnia Mała Średnia Brak danych Duża Duża Średnia Duża Brak danych
Kwas arsenowy Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Mała Brak danych
Kwas azotowy ≤ 40% Brak Brak Brak Brak Średnia Brak Duża Duża Duża Brak Brak Brak
Kwas azotowy > 40% Brak Brak Brak Brak Brak Brak Mała Mała/Brak Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Kwas benzoesowy Brak Mała Brak Mała Brak Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak Średnia
Kwas borowy Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Kwas bromowodorowy Średnia Duża Duża Brak Brak Brak Duża Duża Duża Średnia Brak Brak
Kwas chlorooctowy Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Brak Brak
Kwas chromowy 50% Średnia Duża Brak Brak Mała Brak Średnia Duża Duża Średnia Brak Brak
Kwas cyjanowodorowy Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Brak danych Brak danych Średnia
Kwas cytrynowy Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Mała Duża Duża
Kwas fluoroborowy Średnia Duża Duża Średnia Duża Duża Brak danych Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Kwas fluorowodor. ≤ 50% Duża Duża Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Duża Brak danych Brak danych Brak
Kwas fluorowodor. >50% Mała Mała Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Duża Mała Brak Brak
Kwas fosforowy 20% Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak Brak
Kwas fosforowy 80% Średnia Duża Mała Brak Średnia Mała Duża Duża Duża Brak danych Brak Mała
Kwas galusowy Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Średnia Brak Brak danych
Kwas garbnikowy (tanina) Średnia Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Mała Mała Brak
Kwas jabłkowy Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Mała Duża Brak danych Duża Średnia Brak danych Brak danych
Kwas krezolowy Brak Brak Brak Brak Mała Brak Duża Duża Duża Brak Brak Brak danych
Kwas maleinowy Średnia Duża Mała Brak Mała Mała Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Mała
Kwas mlekowy Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak
Kwas mrówkowy Średnia Duża Średnia Średnia Duża Duża Mała Duża Duża Mała Brak Brak
Kwas nadchlorowy Mała Średnia Brak Brak Średnia Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Mała
Kwas naftenowy Brak Brak Brak Średnia Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Kwas octowy 30% Duża Duża Średnia Mała Średnia Średnia Mała Duża Duża Mała Brak Mała
Kwas octowy lodowaty 100% Średnia Duża Średnia Mała Brak Średnia Mała Duża Duża Średnia Brak Brak
Kwas olejowy Brak Brak Brak Mała Mała Brak Średnia Duża Duża Średnia Średnia Duża
Kwas palmitynowy Mała Średnia Mała Duża Średnia Średnia Duża A/B Duża Średnia Duża Brak
Kwas pikrynowy Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Mała Średnia Duża Duża Brak danych Brak Brak
Kwas salicylowy Średnia Duża Duża Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Kwas siarkawy Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak danych Brak danych
Kwas siarkowy 10% Duża Duża Mała Mała Średnia Mała Duża Duża Duża Mała Brak Brak
Kwas siarkowy 10 ÷ 75% Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Duża Duża Duża Brak Brak Brak
Kwas siarkowy 96% Mała Mała Brak Brak Brak Brak A/B Duża Duża Brak Brak Brak
Kwas siarkowy dymiący (oleum) Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak Duża Brak Brak Brak
Kwas solny ≤ 20% Duża Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Duża Brak Brak
Kwas solny 37% A/B A/B Średnia Mała Średnia Średnia Duża Duża Duża Brak Brak Brak
Kwas stearynowy Mała Średnia Mała Średnia Średnia Średnia Brak danych Duża Duża Średnia Duża Duża
Kwas szczawiowy Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Brak danych Duża Brak
Kwas sześciofluorokrzemowy Mała Średnia Średnia Duża Średnia Mała Średnia Duża Duża Średnia Brak danych Duża
Kwas trójchlorooctowy Mała Średnia Mała Średnia Brak Średnia Mała Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Kwas węglowy Średnia Duża Duża Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Mała Brak Brak
Kwas winowy Mała Średnia Mała Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Średnia Mała Brak
Kwasy tłuszczowe Brak Mała Brak Średnia Średnia Brak Duża Duża Duża Średnia Brak danych Duża
Ług sodowy 50% Duża Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Brak danych Brak Brak
Ług zielony Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Brak danych Brak danych Mała
Masło Średnia Duża Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Metafosforan sodu Średnia Duża Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Metan Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Średnia Brak Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Mleko Średnia Duża Średnia Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Monoetanoloamina Średnia Duża Średnia Brak Brak Średnia Brak Duża Duża Brak danych Brak Brak danych
Mrówczan etylu Mała Średnia Brak Brak Średnia Brak Mała Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Nadboran sodu Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak danych Duża
Nadtlenek sodu Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak Brak danych
Nafta Brak Brak Brak Średnia Mała Brak Duża B/C Duża Mała Duża Duża
Nafta (oczyszczona) Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Brak danych Duża Mała Duża Duża
Naftalen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Duża Mała Mała Duża
Nitrobenzen Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Średnia A/B Duża Brak Brak Duża
Nitroetan Mała Średnia Średnia Brak Mała Średnia Brak Duża Duża Brak danych Brak Brak danych
Nitrometan Mała Średnia Średnia Brak Średnia Średnia Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Ocet (kwas octowy 10%) Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Średnia Brak Duża
Octan amylu Brak Mała Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Brak Brak Duża
Octan butylu Brak Mała Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Brak Brak Brak danych
Octan celosolwu etylowego Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Mała
Octan etylu Średnia Duża Brak Brak Mała Brak Brak Duża Duża Brak Brak Duża
Octan glinu Średnia Duża Duża Średnia Średnia Średnia Brak Brak danych Duża Średnia Brak Brak danych
Octan izopropylu Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Brak Brak Brak danych
Octan metylu Średnia Duża Mała Brak Średnia Mała Brak Duża Duża Brak Brak Duża
Octan miedzi Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Octan niklu Średnia Duża Duża Średnia Średnia Brak Brak Duża Duża Brak danych Brak Brak danych
Octan ołowiu II Średnia Duża Duża Średnia Duża Brak Brak Duża Duża Średnia Brak Brak danych
Octan potasu Średnia Duża Duża Średnia Średnia Brak Brak Duża Duża Brak danych Brak Brak danych
Octan propylu Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Brak Brak Brak danych
Octan sodu Średnia Duża Duża Średnia Średnia Brak Brak Duża Duża Brak danych Duża Duża
Octan wapnia Średnia Duża Duża Średnia Średnia Brak Brak Duża Duża Brak danych Brak Brak danych
Oktachlorotoluen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Oleinian metylu Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak Duża Brak danych Brak danych Duża
Olej arachidowy Brak Mała Brak Duża Mała Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Olej bawełniany Średnia Średnia Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak danych Średnia Duża
Olej biały Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak danych Duża Brak danych
Olej bunkrowy Brak Brak Brak Duża Brak Brak Duża Duża Duża Brak danych Średnia Brak danych
Olej drzewny Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak danych Mała Brak danych
Olej hydrauliczny (naftowy, mineral.) Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża A/B Duża Brak danych Duża Duża
Olej kokosowy Brak Mała Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak danych Mała Brak danych
Olej kukurydziany Brak Mała Brak Duża Mała Brak Duża Duża Duża Brak danych Średnia Średnia
Olej lniany Brak Mała Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak danych Średnia Duża
Olej mineralny Brak Mała Brak Duża Średnia Brak Duża Średnia Duża Średnia Duża Duża
Olej napędowy Brak Brak Brak Duża Mała Brak Duża Duża Duża Średnia Brak Duża
Olej rycynowy Mała Średnia Mała Duża Duża Mała Duża Duża Duża Brak danych Średnia Duża
Olej sojowy Brak Mała Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Średnia Średnia Duża
Olej sosnowy Brak Brak Brak Duża Brak Brak Duża Średnia Duża Średnia Brak danych Brak danych
Olej transformatorowy Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Olej turbinowy (smarowy) Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Oleje roślinne Brak Mała Brak Duża Mała Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Oleje silikonowe Średnia Duża Mała Duża Duża Mała Duża Duża Duża Średnia Brak danych Brak danych
Oleje smarne (naftowe) Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża B/C Duża Brak danych Duża Duża
Olejek lawendowy Brak Brak Brak Średnia Brak Brak Duża Średnia Duża Brak Brak Brak danych
Oliwa Mała Średnia Brak Duża Średnia Brak Duża A/B Duża Brak danych Duża Brak danych
Orto-dichlorobenzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Średnia Brak Duża Brak danych Brak Brak danych
Ozon Średnia Duża Brak Brak Mała Brak Duża A/B Duża Średnia Średnia Brak
Para wodna Duża Duża Brak Brak Mała Brak Brak Brak Duża Brak danych Brak Brak
Para-izopropylotoluen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Pentachloroetylobenzen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Perchloroetylen (tetrachloroetylen) Brak Brak Brak Średnia Brak Brak Duża Średnia Duża Brak Brak Brak
Pirydyna Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Brak Duża Duża Brak Brak danych Brak danych
Piwo Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak Średnia
Płyn transmisyjny „A” Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Duża Duża
Podchloryn sodu 15% Duża Duża Brak Brak B/C Brak Duża Duża Duża Duża Brak Brak
Podchloryn wapnia Duża Duża Mała Średnia Mała Mała Duża Duża Duża Średnia Brak Brak
Polioctan winylu emulsyjny Średnia Duża Średnia Brak Średnia Brak Średnia Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Propan Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Propylen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Ropa naftowa Brak Brak Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Roztwory mydła Duża Duża Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Duża Średnia Mała Duża
Roztwór cukru Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Rtęć Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Średnia Duża
Sebacynian dwubutylu Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Średnia Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Sebacynian dwuetylu Mała Średnia Brak Średnia Brak Brak Średnia Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Sebacynian dwuoktylu Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Średnia Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Siarczan amonowy Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Brak Duża Duża Średnia Duża Duża
Siarczan baru Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Siarczan cynku Średnia Duża Średnia Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak danych Duża
Siarczan glinu Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak Brak
Siarczan magnezu Średnia Duża Średnia Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak danych Duża
Siarczan miedzi Średnia Duża Średnia Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Średnia Średnia Brak
Siarczan niklu Średnia Duża Średnia Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Duża
Siarczan potasu Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Średnia Duża
Siarczan sodu Średnia Duża Średnia Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Siarczan żelaza II Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak danych Brak
Siarczek baru Średnia Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Średnia Duża Mała
Siarczek wapnia Średnia Duża Średnia Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Brak danych Duża Brak danych
Siarka Średnia Duża Brak Brak Duża Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Skydrol 500 Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Mała Brak danych
Skydrol 7000 Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Średnia Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Smalec Mała Średnia Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Smar fluorowy Średnia Duża Średnia Duża Średnia Mała Średnia Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Smary silikonowe Średnia Duża Mała Duża Duża Mała Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Smoła bitumiczna Brak Mała Brak Średnia Mała Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Soda, surowy węglan sodowy Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Duża
Solanka (NaCl) Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża
Stearynian butylu Brak Mała Brak Średnia Brak Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Styren Brak Brak Brak Brak Brak Brak Średnia Brak danych Duża Brak Brak Duża
Sulfaminian ołowiu Średnia Duża Średnia Średnia Duża Średnia Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Ścieki Średnia Średnia Średnia Duża Średnia Średnia Duża Duża Duża Brak danych Brak Duża
Terpentyna Brak Brak Brak Średnia Brak Brak Duża A/B Duża Mała Duża Duża
Terpineol Brak Mała Brak Średnia Brak Brak Duża Średnia Duża Średnia Średnia Brak danych
Tiosiarczan sodu Średnia Duża Średnia Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Tlen Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Tlenek mezytylu Mała Średnia Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Tlenek węgla Średnia Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Duża Duża Duża Średnia Średnia Duża
Tłuszcze zwierzęce Mała Średnia Brak Duża Średnia Brak Duża Duża Duża Brak danych Mała Duża
Toluen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Średnia Duża Brak Brak Duża
Tran lekarski Średnia Duża Brak Duża Średnia Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Tran rybi Brak Brak Brak Duża Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Trójchlorek arsenu Brak Mała Brak Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Trójchlorek fosforu Średnia Duża Brak Brak Brak Brak Duża Duża Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Trójchloroetan Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak Brak danych
Trójchloroetylen Brak Brak Brak Brak Brak Brak Duża Mała/Brak Duża Brak Brak Brak danych
Trójetanoloamina Średnia Duża Średnia Średnia Duża Średnia Brak Duża Duża Mała Brak Brak danych
Trójfluorek bromu Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Trójnitrotoluen Brak Brak Brak Brak Średnia Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Trójtlenek siarki Mała Średnia Średnia Brak Brak Średnia Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak
Węglan amonu Średnia Duża Duża Brak Duża Duża Brak danych Duża Duża Brak danych Średnia Średnia
Whisky, wina Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Brak danych Brak Duża
Winyloacetylen Średnia Średnia Średnia Duża Średnia Średnia Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Woda Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża
Woda bromowa Średnia Średnia Brak Brak Brak Brak Duża Brak danych Duża Brak danych Brak danych Brak danych
Woda królewska Mała Mała Brak Brak Brak Brak Średnia Brak danych Duża Brak Brak Brak
Woda słona Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Wodorosiarczan IV sodu Średnia Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża Duża Średnia Brak danych Brak danych
Wodorotlenek amonu Duża Duża Brak Brak Duża Brak Średnia Duża Duża Średnia Brak Duża
Wodorotlenek magnezu Duża Duża Średnia Średnia Duża Średnia Duża Duża Duża Średnia Średnia Brak
Wodorotlenek potasu Duża Duża Średnia Średnia Średnia Średnia Brak Duża Duża Średnia Mała Mała
Wodorotlenek sodu Duża Duża Duża Średnia Średnia Duża Średnia Duża Duża Średnia Średnia Mała
Wodorotlenek wapnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Duża Duża
Wodorowęglan sodu Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak danych Brak danych
Wodór gazowy Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych
Żelatyna Średnia Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Duża Średnia Brak danych Brak danych

 

Newsletter

 

   
     
 

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj:

• zniżki dla subskrybentów

• ważne informacje o ofercie

• wartościowe treści

 
     
  Rozumiemy, że wiadomości e-mail mogą być irytujące, dlatego przykładamy wielką wagę do tego, aby nie przesyłać ich zbyt wiele i nie drażnić Cię niepotrzebnymi treściami.  
     

 

Adres email wydaje się błędny. Subskrypcja na adres {0} została anulowana.